De WOZ-waarde is slechts een indicatie van wat je huis waard is maar is dus wel mede bepalend voor hoeveel belasting je moet gaan betalen. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat je teveel belasting moet betalen maar een te lage WOZ-waarde is nadelig wanneer je de woning wilt verkopen. Het is dus van belang om er kritisch naar te kijken.

Ieder jaar, voor het einde van februari ontvangt iedere woningeigenaar de WOZ-waarde van de gemeente. Als je het hier niet mee eens bent kun je binnen zes weken bezwaar aanmaken. Echter zal de gemeente de waarde van je woning niet zomaar aanpassen, dus is het van belang om met goede argumenten te komen.

Argumenten WOZ bezwaar

Hieronder staan een aantal factoren beschreven waar de gemeente niet van op de hoogte zou kunnen zijn maar die wel invloed hebben op de WOZ-berekening van jouw woning.

 Woningfactoren:

  • Schade en achterstallig onderhoud
  • Andere indeling of gebruik van de ruimte
  • Beperkende voorwaarden en vergunningen
  • Woning niet energiezuinig

Omgevingsfactoren:

  • Overlast
  • Gezondheidsrisico’s
  • Uitzichtbelemmering

Wanneer één van deze factoren in jouw geval van toepassing is maar niet is meegenomen in de WOZ-waarde of andersom, dan kun je bezwaar aanmaken. Als het bezwaar door de gemeente wordt goedgekeurd zullen zij de kosten dekken. Er zijn daardoor ook bedrijven die namens jou, gratis bezwaar aanmaken. Doordat zij precies weten wat er voor nodig is om je bezwaar  goedgekeurd te laten worden, is het de moeite waard om hier naar te kijken.