Extra keuze voor werknemers


Wanneer je met pensioen gaat heb je een aantal keuzes om dit op maat te laten maken. De minister wil het aantal keuzes uitbreiden met de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen voor het aflossen van de hypotheek. Hierdoor 

ben je minder geld kwijt aan je woning en kun je beter rondkomen van je pensioen. Het idee is dat je op je pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in één keer kunt opnemen. Op deze manier kun je dus nooit een te groot gedeelte van je pensioen opnemen en later in de financiële problemen terecht komen. 

Het duurt nog even voordat je van deze keuzeoptie gebruik kunt maken. Het voorstel moet eerst nog in details uitgewerkt worden en zal op zijn vroegst aan het einde van dit jaar klaar zijn. Vervolgens moeten de eerste en tweede kamer nog akkoord gaan. 

 

Nieuwe initiatieven

Nederland kent veel gepensioneerden en een groot deel van hen wil zo lang mogelijk thuis wonen. Om dit mogelijk te maken voor iedereen is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen van wonen en zorg. Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hier al mee bezig alleen lukt het vaak niet om het financieel rond te krijgen. Daarom kwam het kabinet onlangs met een stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen aan te pakken. Op deze manier krijgen ouderen straks steeds meer mogelijkheden om te wonen op de manier waarop zij graag willen.