Waar moet je op letten
bij de belastingaangifte

1. Hypotheekrenteaftrek

Allereerst de hypotheekrenteaftrek. Als woningeigenaar krijg je waarschijnlijk geld terug door de hypotheekrenteaftrek. Soms in één keer, anders maandelijks via de voorlopige teruggave. 

Zoals we eerder al schreven, wordt het tarief voor de aftrek jaarlijks verminderd totdat je de rente en de kosten van de eigen woning nog maar tegen 38 procent kunt aftrekken. In 2017 bedroeg de hypotheekrenteaftrek 50 procent dus voor deze aangifte kun je dat percentage gebruiken. Deze verlaging raakt overigens alleen de huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Voor 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de €67.072.

Je hebt alleen recht op hypotheekrente aftrek wanneer je een hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dit wil zeggen dat je maandelijks een vast bedrag afbetaalt dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

2. Eenmalige aftrekbare kosten

Het kan zijn dat je bepaalde financieringskosten eenmalig mag aftrekken. Bijvoorbeeld als je net een eigen woning hebt gekocht of wanneer je een nieuwe hypotheek of lening hebt afgesloten om te verbouwen of om onderhoud van je eigen woning te plegen. Het is ook mogelijk om deze kosten mee te financieren in je hypotheek. 

Wanneer je net een hypotheek hebt afgesloten, zijn de volgende kosten eenmalig aftrekbaar: de bemiddelingskosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies- en afsluitkosten, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte (inclusief btw), taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen), kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie, bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst, kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden).

3. Restschuld en aftrek rente

Wanneer je jouw huis hebt verkocht en er nog een restschuld overgebleven is, dan kun je hierover nog maximaal 15 jaar de betaalde rente en financieringskosten van de belasting aftrekken. Dit kan alleen bij de restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Wanneer je na de verkoop van je woning een woning bent gaan huren, geldt de regeling ook! 

4. Aflossen op de hypotheek

Je kunt aan het einde van het jaar op de vermogensbelasting besparen door extra af te lossen op je hypotheek. De vermogensbelasting wordt namelijk bepaald op 1 januari. Hoe lager je spaarsaldo dan is, hoe minder je belasting je ook betaald. Wanneer je extra aflost op je hypotheek kun je vervolgens wel minder hypotheekrente aftrekken. 

5. Leegstaande woning en aftrek rente

Jouw hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor je hoofdverblijf. Wanneer je ergens anders gaat wonen, bijvoorbeeld om je huis te verkopen, dan is de hypotheekrente nog maximaal 3 jaar aftrekbaar. Ditzelfde geld voor wanneer je een huis in aanbouw hebt. Ook dan mag je de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

6. Deel van de eigen woning verhuren

Wanneer een kamer in jouw huis leeg staat en je deze verhuurt, dan hoef je dit onder bepaalde omstandigheden niet op te geven voor de inkomstenbelasting. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan valt het verhuurde deel van je woning in box 3.

7. Vakantiehuis

Wanneer je een tweede huis bezit, kun je de rente op een lening hiervoor niet aftrekken in box 1 aangezien je niet in deze woning woont. Een tweede huis moet je echter wel opgeven als vermogen in box 3 en dus zul je er vermogensrendementsheffing over moeten betalen.

8. Verlaging WOZ-waarde

Wanneer je de een verlaging van de WOZ-waarde weet af te dwingen, kun je minder belasting betalen over je woning. Deze verlaging van de WOZ-waarde levert vooral een besparing op met betrekking tot de (gemeentelijke) onroerende zaakbelasting en bij erfenissen voor de erfbelasting.

Let op dat je bij de aangifte over 2017 de WOZ-waarde van begin 2016 moet invullen. Heb je nog geen reactie op je bezwaar, kies dan toch de WOZ-waarde die je thuisgestuurd kreeg.

9. Lening bij familielid of buitenlandse bank voor eigen huis

Wanneer je een lening hebt afgesloten bij een bv, een familielid of bij een buitenlandse bank dan dien je dit ook op te geven bij je aangifte voor de inkomstenbelasting.

10. Schenking voor je huis

Als je een schenking hebt ontvangen voor je eigen woning dan moet je dit melden via het formulier schenkbelasting. Dit hoef je dus niet op te geven bij de inkomstenbelasting. 

11. Scheiding

Wanneer je in de loop van het jaar gaat scheiden maar nog wel een tijdje de eigenaar van de woning blijft tot de scheiding geformaliseerd wordt, dan kun je nog 2 jaar de helft van de hypotheekrente aftrekken. Ook moet je dan het halve eigenwoningforfait aangeven.

Als je vragen hebt, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!