Een afnemende hoofdsom
Steeds lagere maandlasten

De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat bij een lineaire hypotheek de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren.

Omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire hypotheek lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen. Het aflossingsbedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door de gehele looptijd van de lening.

Maak een afspraak met een van de adviseurs van Hypotheek Drachten om na te gaan of een lineaire hypotheek past bij jouw wensen en mogelijkheden.