Rente en aflossing

Per 1 januari 2013 bepaalt de Nederlandse Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voor nieuwe schulden in verband met een eigen woning dat de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. De totale netto woonlast neemt dan gedurende de looptijd langzaam toe. Vanwege geldontwaarding en carrière-ontwikkeling kan men de lasten waarschijnlijk toch goed blijven dragen.

 

De rentevaste periode van een annuïteiten hypotheek kan variëren van één periode tot de hele looptijd. Bij een rentewijziging wordt vaak de resterende looptijd niet veranderd, maar wordt het termijnbedrag voor de resterende termijnen herrekend. Als dit elke periode gebeurt is er dus in het geheel geen sprake van gelijkblijvende termijnbedragen.

 

Bij een stijgende rente stijgt ook de maandelijkse last. Het is dus niet verstandig een annuïteiten hypotheek lening af te sluiten met een som die nog maar net kan worden betaald, tenzij ervoor gekozen wordt om de rentevaste periode gelijk aan de looptijd van de lening te houden.

 

Maak een afspraak met een van de adviseurs van Hypotheek Drachten om na te gaan of een aflossingsvrije hypotheek past bij jouw wensen en mogelijkheden.