Hypotheekrente-aftrek

Wat is de hypotheekrenteaftrek?

De rente die je betaalt over je hypothecaire lening is fiscaal aftrekbaar. Dit belastingvoordeel werkt als een stimulans voor het kopen van een eigen huis en is om die reden ooit ingevoerd door de overheid.

Wat is er veranderd?

Sinds 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschaal met 3% per jaar afgebouwd. In 2021 kon iemand met een inkomen boven € 69.398 zijn of haar hypotheek voor 43% aftrekken bij de belastingaangifte. Vanaf 2022 gaat het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken dalen naar 40%. In 2023 zal het tarief nog verder omlaag gaan, namelijk naar 37,05%.

Meer weten over de hypotheekrenteaftrek?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Verschil in overdrachtsbelasting

Wat is de overdrachtsbelasting?

Bij het kopen van onroerend goed zoals een stuk grond of een pand, betaal je overdrachtsbelasting. Hoeveel overdrachtsbelasting je betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen ben je hiervan vrijgesteld.

Wat is er veranderd?

Ben jij als woningzoekende onder de 35 jaar en van plan zelf in de woning te gaan wonen? Dan ben je in 2022 ook vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat het huis niet meer dan € 400.000 kost. Kopers ouder dan 34 jaar die het huis zelf gaan bewonen, betalen 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Koop je een huis om het vervolgens te verhuren? Dan betaal je 8% overdrachtsbelasting.

Meer weten over de overdrachtsbelasting?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Minder hypotheek bij private lease vanaf april 2022

Wat is het effect van een private lease constructie op je hypotheek?

Een auto kopen op basis van een private lease constructie wordt steeds populairder. Bij een private lease rijd je als particulier een nieuwe auto zonder dat het jouw eigendom is. Deze constructie heeft echter effect op het hoogte van de hypothecaire lening die je kunt afsluiten.

Wat is er veranderd?

Als je privé een auto least, heeft dat vanaf 1 april 2022 een negatief effect op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Vanaf dat moment wordt namelijk je leasecontract voor 100% geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Momenteel is dat nog 65%.

Meer weten over het combineren van een hypotheek met een private lease?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Maximale hypotheek met NHG

Wat is de NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG is een garantie op een hypotheek. Als je een NHG-hypotheek hebt afgesloten, dan biedt deze financiële zekerheid bij een onvoorziene gebeurtenis. Wanneer je je huis verkopen moet verkopen voor minder dan je hypotheekschuld omdat je bijvoorbeeld werkloos bent, arbeidsongeschikt bent verklaard of omdat je gaat scheiden, kan de NHG de restschuld op je hypotheek namelijk kwijtschelden.

Wat is er veranderd?

Om in aanmerking te komen voor de NHG, geldt er een maximum op de hypothecaire lening. In 2021 was het maximale leenbedrag voor een NHG-hypotheek vastgesteld op € 325.000. In 2022 kun je voor een NHG-hypotheek maximaal € 355.000 lenen. Wil je energiebesparende maatregelen meefinancieren? Dan is de grens zelfs € 376.300. De eenmalige kosten die je voor de hypotheekgarantie moet betalen gaan ook omlaag. Nu bedragen die nog 0,7% van de lening, in 2022 is dat 0,6%. Deze kosten mag je eenmalig aftrekken bij je belastingaangifte.

Benieuwd naar de maximale hypotheek in uw situatie?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Eigenwoningregeling aangepast op drie onderdelen

Wat is de eigenwoningregeling?

In de eigenwoningregeling staan de fiscale regels over de hypotheekaftrek beschreven. Met de eigenwoningregeling wil de overheid de regels eerlijker maken voor onder andere huiseigenaren van wie de partner is overleden.

Wat is er veranderd?

In 2022 is de eigenwoningregeling op drie onderdelen aangepast. Op die manier is de regeling rechtvaardiger en worden onbedoelde beperkingen op de hypotheek weggenomen. De regeling is per 1 januari 2022 aangepast op de eigenwoningreserve (EWR), de aflossingsstand en de eigenwoningschuld. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de aanpassingen en vindt u een overzicht van de veranderingen m.b.t. de eigenwoningregeling.

Meer weten over de eigenwoningregeling?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!