Aanpassing NHG-kostengrens

Wat is de NHG-Grens?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op een hypotheek. Wanneer je een NHG-hypotheek afsluit en je moet je huis verkopen voor minder dan je hypotheekschuld door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of door een scheiding dan kan de NHG deze restschuld op je hypotheek kwijtschelden.

Wat is er veranderd?

Je komt alleen in aanmerking voor de NHG als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Een daarvan is dat je hypotheeklening niet te hoog is. In 2017 mocht de maximale hypotheek €245.000 zijn (101 procent van de marktwaarde). In 2018 stijgt dit naar €265.000 (100 procent van de marktwaarde). Dit komt omdat de gemiddelde huizenprijs ook stijgt. Wanneer je een woning koopt met energiebesparende voorzieningen, dan mag de maximale hypotheek €280.900 zijn.

Meer weten over de NHG-grens?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Hypotheekrenteaftrek is gedaald

Wat is de hypotheekrenteaftrek?

De rente die je betaalt over je hypotheeklening is aftrekbaar van de belasting. Deze maatregel is ooit bedacht door de overheid om huizenbezit te stimuleren.

Wat is er veranderd?

In 2017 bedroeg de hypotheekrenteaftrek 50 procent, sinds 2018 is deze verlaagd naar 49,5 procent. Deze beperking geldt voor alle aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoning-schulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Deze maatregel raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Meer weten over de hypotheekrenteaftrek?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Restschuldregeling is komen te vervallen

Wat is de restschuldregeling?

De restschuldregeling is in 2012 als crisismaatregel ingevoerd. Als je een lening afsloot om een restschuld te financieren dan was het mogelijk om de rente en de kosten 15 jaar lang van de belasting af te trekken.

Wat is er veranderd?

Per 1 januari 2018 is de restschuldregeling komen te vervallen. Volgens de voormalig staatssecretaris Wiebes is de woningmarkt voldoende hersteld waardoor de regeling niet meer nodig is.

Meer weten over  de restschuldregeling?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

WOZ-waarde is verder gestegen

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente bepaald en op basis van deze waarde wordt de hoogte van verschillende belastingen en heffingen bepaald.

Wat is er veranderd?

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is per 1 januari 2018 gestegen met 5 tot 7 procent.

Meer weten over  de WOZ-waarde van een woning?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Maximaal 100% van de marktwaarde lenen

Waar hangt je maximale lening onder andere vanaf?

Hoeveel je kunt lenen, hangt onder andere af van de marktwaarde van de woning.

Wat is er veranderd?

Sinds 2013 is het percentage dat je kunt lenen ten opzichte van de marktwaarde van de woning steeds iets gedaald. In 2013 kon je nog 105 procent van de marktwaarde van de woning lenen en dit percentage is elk jaar met 1 procent naar beneden gebracht. Vanaf 2018 kun je daardoor (nog maar) 100 procent van de marktwaarde van de woning lenen. Je zult daardoor meer eigen geld nodig hebben om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de financieringskosten mee te betalen.

Meer weten over  jouw maximale hypotheeklening?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Tweeverdieners kunnen meer lenen

Wat kun je als tweeverdiener lenen?

Tweeverdieners mogen de beide inkomens niet volledig bij elkaar optellen. In 2017 mocht het inkomen van de minst verdienende partner voor 60 procent worden meegeteld.

Wat is er veranderd?

Per 1 januari 2018 mag het inkomen van de minst verdienende partner voor 70 procent worden meegeteld. Tweeverdieners kunnen in 2018 dus samen iets meer lenen dan in 2017.

Meer weten over wat tweeverdieners mogen lenen?

Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de nieuwe hypotheek-regels!

Beperking in gemeenschap van goederen

Wat is gemeenschap van goederen?

Wanneer je trouwt zonder (vooraf) huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, dan trouw je in gemeenschap van goederen.

Wat is er veranderd?

per 1 januari 2018 zijn voorhuwelijkse bezittingen en schulden worden dan niet automatisch meer gemeenschappelijk. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, valt in de huwelijksgemeenschap. 

Ook schenkingen en erfenissen worden Per 1 januari 2018 anders behandeld. Na 1 januari 2018 blijven schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap van goederen. Als het gewenst is om dit toch binnen de gemeenschap van goederen te laten vallen, dan moet hiervoor een insluitingsclausule worden opgesteld.

Meer weten over de beperking in de gemeenschap van goederen?

Neem gerust contact met ons op! Wij informeren u graag geheel vrijblijvend wat de beperking in de gemeenschap van goederen voor u kunnen betekenen!